Stowarzyszenie Obywatel Mama

OBYWATEL MAMA

Obywatel Mama to krakowskie stowarzyszenie, które reprezentuje matki i ojców w przestrzeni publicznej. Zachęca rodziców do aktywności obywatelskiej oraz promuje przyjazne im rozwiązania. W 2015 r. stowarzyszenie zainicjowało projekt „Mamy Prawo”, w ramach którego przeprowadzono audyt społeczny wszystkich 28 szpitali i oddziałów położniczych w województwie małopolskim. Ponadto zorganizowano bezpłatne konsultacje prawnicze dla kobiet oraz 23 kręgi okołoporodowe, czyli specjalne spotkania, gdzie w bezpiecznej atmosferze matki dzieliły się ze sobą swoimi historiami porodowymi.

www.obywatelmama.pl

www.prawomamy.pl

ZADANIE

Moim zadaniem było poinformowanie mediów lokalnych w Małopolsce o projekcie Mamy Prawo i rozpoczętym audycie. Celem było zachęcenie mam do wypełniania ankiet oraz zmotywowanie kadry zarządzającej małopolskimi porodówkami do poddania się audytowi. Honorowy patronat nad projektem objęła ówczesna Prezes Rady Ministrów RP Pani Ewa Kopacz, a wśród pozyskanych patronów medialnych znaleźli się m.in.: Baby Online, Dzieci są ważne, Familie.pl, Interia Mam Dziecko, Miasto Dzieci.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE PUBLIKACJE