Polska Misja Medyczna

POLSKA MISJA MEDYCZNA

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna jest humanitarną, pozarządową, organizacją non-profit, poświęconą ratowaniu życia i łagodzeniu cierpienia poprzez opiekę zdrowotną, pomoc humanitarną  i rozwojową. PMM została założona w 1999 roku przez wolontariuszy lekarzy  i pielęgniarki.

ZADANIE

Jednym z wielu projektów Polskiej Misji Medycznej jest pomoc dla dzieci z Syrii, które w wyniku bombardowań straciły kończyny. Dzięki nieustannie prowadzonym zbiórkom, Polska Misja Medyczna może zakupić dla nich profesjonalne protezy rąk i nóg, dzięki którym odzyskają chociaż namiastkę normalnego życia. Do moich zadań należy informowanie mediów o bieżących zbiórkach i wydarzeniach związanych z tym projektem.  Każda publikacja oznacza wyraźny wzrost liczby darowizn i przelewów na rzecz PMM.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE PUBLIKACJE